Defensieweb wiki
Advertisement
Eeuwen: 18e eeuw v.C. · 17e eeuw v.C. · 16e eeuw v.C.

17e eeuw v.Chr.[]

Opmerking: Omdat in deze tijd de dateringen meestal niet veel nauwkeuriger zijn dan plus minus een aantal jaar, worden in deze tijd de gebeurtenissen per eeuw weergegeven.

Gebeurtenissen[]

Egypte[]

 • ca. 1700 - De Hyksos, een volk uit voor-Azië, heerst over Egypte tot ± 1540 v. Chr. Ze introduceren een nieuwe manier van oorlog voeren, namelijk met paard en strijdwagen. Ook in Mesopotamië wordt van deze nieuwe techniek gebruik gemaakt.
 • ca. 1650 - De 15e Dynastie van de Hyksos regeert uit de stad Avaris in de Nijl-Delta.
 • ca. 1620 - In Opper-Egypte vindt het huwelijk plaats tussen prins Ta'a II (Seqenenre) en een zekere Tetisheri. De Prins van Thebe moet de heerschappij van de machtige Hyksos-koning in Avaris erkennen.

Kreta[]

 • ca. 1700 - Op Kreta worden de Minoïsche paleizen van o.a Knossos en Phaistos door een hevige aardbeving verwoest. Een nieuwe generatie paleizen ziet het daglicht, Knossos wordt hersteld en is het meest bekende. Het centrale bestuur wordt hier gevestigd.
 • ca. 1630 - Op het Griekse eiland Thera in de Middellandse Zee, breekt een vulkaan uit. Kreta ondervindt grote schade, zowel van de asregen als gevolg van de uitbarsting. Een tsunami van 28 meter hoog vernield het paleis van Knossos en de havens met haar vloot.

Griekenland[]

 • ca. 1650 - Ontstaan van de steden in het zuiden van Griekenland: het begin van de Myceense cultuur.
 • Mycene begint handel te drijven met de zuidelijke streken van Italië.

Klein-Azië[]

 • ca. 1700 - Rond deze periode vestigt zich het Hettieten Rijk tot ± 1200 v. Chr. met als stichter Labarnas I. De koning wordt aangewezen door zijn voorganger, die na zelf te overlijden wordt verheerlijkt. De koning is tevens opperrechter, opperpriester en opperbevelhebber. De koningin (Tawannanna) heeft grote invloed, alsook de adel.


Oude Hettitische Rijk 1680 - 1500 v. Chr.
 • 1680 - 1650 Labarnas I
 • 1650 - 1620 Labarnas II
 • 1620 - 1590 Mursili I


Babylonië[]

 • ca. 1700 - Koning Hammurabi overlijdt (ca. 65 jaar oud), hij wordt opgevolgd door Samsu-IIuna. Assyrië en Sumerië komen in opstand.
 • ca. 1680 - Noord-Mesopotamië wordt overrompeld door de Hurrieten. Deze volksstam afkomstig uit Armenië, vestigt zich aan de bovenloop van de Eufraat en de Tigris.


Azië[]

Tussen 1700 en 1200 v.Chr. verspreidden de huiskamelen zich vanuit Iran over Zuid-Rusland, Noord-Kazachstan en Oekraïne. Pas in de 3e eeuw v.Chr. bereikten ze China.

India[]

 • ca. 1700 - 1300 v. Chr. Laat Harappan 5 periode in de Indusbeschaving.
Advertisement