Defensieweb wiki
Advertisement

1500 - 1599[]


1700 - 1799[]

  • 1798 - De Franse overheid kondigde een nieuwe wet op de Gendarmerie Nationale af, die alle dan bestaande wet- en regelgeving tot een geheel verwerkte en de opdrachten, functies, organisatie, de inwendige orde en de tucht regelde.


1900 - 1999[]

  • 1940 - Vanaf de pas veroverde Noorse bases bombardeert de Luftwaffe de Britse marinebasis Scapa Flow.
  • 1941 - Het Koninkrijk Joegoslavië wordt door de bezetters opgeheven.
  • 1942 - De Britse troepen in Birma vernietigen de olievelden van Yenangyaung en trekken zich onder Japanse druk terug.
  • 1944 - Met aanvallen op Amerikaanse luchtmachtbases in Oost-China start het laatste Japanse offensief in China.
  • 1945 - Hannie Schaft, het meisje met het rode haar, wordt op 24-jarige leeftijd door Duitse soldaten gefusilleerd.
  • 1945 - De Wieringermeerdijk wordt door Duitse militairen op 2 plaatsen opgeblazen.
  • 1945 - De steden Apeldoorn en Harlingen worden bevrijd.
  • 1961 - In Cuba vindt de mislukte Invasie in de Varkensbaai plaats.
  • 1986 - Een vredesverdrag wordt getekend tussen Nederland en de Scilly-eilanden. Daarmee komt een einde aan de Driehonderdvijfendertigjarige Oorlog.

2000 - ...[]

Advertisement