Defensieweb wiki
Advertisement

1900 - 1999[]

 • 1939 - Medio februari besluit de Nederlandse ministerraad tot oprichting van Kamp Westerbork die de massale vluchtelingenstroom van Duitse joden moet opvangen.
 • 1939 - Duitse verordening over de inzet van de vrouwelijke arbeidskrachten in het landbouwbedrijf en de huishouding.
 • 1940 - De Duitse Kriegsmarine maakt bekend dat zij Britse koopvaardijschepen als oorlogsschepen zal beschouwen.
 • 1940 - De Britse regering biedt aan elk neutraal schip te konvooieren ongeacht de bestemming.
 • 1941 - Voor de Nederlandse Joodse studenten wordt de numerus clausus ingesteld wat inhoudt dat slechts een beperkt aantal (joodse) studenten tot een studie aan de universiteit wordt toegelaten.
 • 1941 - De Belgische goudvoorraad wordt vanuit Dakar via Marseille naar Berlijn gebracht.
 • 1942 - Japanse troepen landen op de Zuidoost kust van Sumatra nabij de monding van de rivier de Musi.
 • 1942 - Singapore geeft zich over aan de Japanners; 60.000 á 70.000 Britse soldaten worden krijgsgevangen gemaakt.
 • 1943 - De Sovjets veroveren Kharkov (Charkow).
 • 1944 - Hevige geallieerde bombardementen en artilleriebeschietingen op Monte Cassino. Ondermeer de Benedictijnenabdij op de Monte Cassino wordt volledig verwoest.
 • 1945 - Troepen van het 1e Oekraïense front omsingelen Breslau.


2000 - ...[]

 • 2005 - Het sinds 2003 nieuw opgerichte Amerikaanse ministerie Department of Homeland Security heeft een nieuwe minister. De republikein Tom Ridge wordt opgevolgd door Michael Chertoff.
Advertisement