Defensieweb wiki
Advertisement
14 Regiment Luchtdoelartillerie
14A.JPG
'
Naam: 14de Regiment Luchtdoelartillerie
Land: België
Macht: Landcomponent
Wapen: Artillerie
Rol: Luchtdoelartillerie
Actief:
Grootte: Bataljon
Garnizoen: Lombardzijde
Afkorting: {{{Afkorting}}}
Motto:
Eervolle vermeldingen: Reigersvliet
Essen
Buitenlandse opdrachten:Het 14de Regiment Luchtdoelartillerie is een Regiment Luchtdoelartillerie van de Belgische Krijgsmacht en bestaat uit 2 MISTRAL batterijen (43ste en 35ste Bij) met elk 3 pelotons met 6 MISTRAL ploegen. In totaal dus 36 MISTRAL ploegen.

Opdrachten[]

  • het eigen personeel opleiden door middel van een aparte opleidingsbatterij
  • de luchtverdediging verzekeren
  • opdrachten in het buitenland uitvoeren in het kader van de NAVO, waarbij ook de deelname aan vredesondersteunende opdrachten mogelijk is
  • hulp aan de Natie
  • schietveld uitbaten om het vuren op luchtdoelen te oefenen

Historiek:[]

Tijdens de Eerste Wereldoorlog neemt het 14de Regiment Artillerie, als deel van de 2de Divisie, deel aan de gevechten te Reigersvliet en Oud-Stuyvekenskerke, vervolgens bezet het de sektor van Boezinge. Bij het inzetten van het bevrijdingsoffensief in september 1918 bevindt het 14de Artillerieregiment zich te Diksmuide en draagt bij tot de inname van Eessen.

De reorganisatie van het leger in 1923 brengt het 14de Artillerieregiment in garnizoen te Mechelen. Het regiment maakt deel uit van de artillerie van het 2de Legerkorps. In 1926 wordt het leger op vredesvoet gebracht. Het 14de Artillerieregiment behoort nu tot het 1ste Legerkorps en neemt zijn intrek in de Rolin-kazerne te Etterbeek. Door het dreigend oorlogsgevaar wordt het 14de Artillerie in september 1939 gemobiliseerd. Het regiment is sinds de eerste uren van de oorlog in de strijd geworpen op het punt zelf waar de druk van de vijand het hoogst is.

Op 1 februari 1952 wordt het 14de Artillerieregiment opnieuw opgericht te Saive als bataljon 105 mm. Het maakt nu deel uit van de 4de Infanteriedivisie. In 1955 maakt het leger een nieuwe reorganisatie door en wordt het 14de Artillerieregiment opnieuw ontbonden, samen met al de eenheden van de 4de Divisie. Het bataljon leeft echter verder als reserve-eenheid. Op 1 juli 1960 wordt het 14de Artillerieregiment eveneens op oorlogsvoet afgeschaft, behalve één batterij die aan de steuntroepen van de binnenlandse verdedigingsstrijdkrachten wordt gehecht.

Op 1 januari 1963 wordt het 14de Artillerieregiment opnieuw in het leven geroepen in het Kwartier Moorslede te Dellbrück (Duitsland). Deze keer is het 14de Artillerieregiment een moderne artillerie-eenheid, uitgerust met Honest-John raketten met kernvuurcapaciteit. Reeds na twee maanden verhuist het 14de Artillerieregiment naar de kazerne Nieuwpoort te Westhoven (Duitsland) om er zijn opleiding te voltooien. Op 17 augustus 1964 verhuist het bataljon van Westhoven naar Werl (Duitsland). Op 16 februari 1978 wordt voor de laatste keer een Honest-John raket afgevuurd.

In mei 1978 verhuist het 14de Artillerieregiment van Werl naar Spich (Duitsland). Het bataljon wordt uitgerust met het allernieuwste luchtdoelgeschut : het Gepard-systeem met snelvuurkanon 35 mm.

Op 26 april 1991, na een verblijf van 28 jaar in Duitsland neemt het 14de Artillerieregiment afscheid van het 1ste Belgische Corps. Het bataljon verhuist in mei 1991 van Spich naar Nieuwpoort en is op 30 juni geïntegreerd in de Luchtdoelartillerieschool in het Kwartier Lombardsijde als eerste schoolbataljon van de Landmacht.

Op 1 juli 1994 wordt de Luchtdoelartillerieschool afgeschaft en het 14de Artillerieregiment wordt omgevormd tot MISTRAL-bataljon met personeel van de Luchtdoelartillerieschool en vele andere eenheden.

De Standaard[]

Bij koninklijk besluit van 22 september 1919 wordt aan het 14de Artillerieregiment een standaard toegekend. Zijne Majesteit Koning Albert I overhandigt deze standaard te Beverlo aan de korpsoverste.

Na de 18-daagse veldtocht, op 28 mei 1940, wordt de standaard in de abdij te Sint-Andries bij Brugge verborgen tot na de oorlog. Nadien wordt hij aan het Koninklijk Museum van het Leger overgedragen. In 1952 neemt het 14de Artilleriebataljon de tradities van het 14de Artillerieregiment over. Tijdens een plechtigheid te Saive overhandigt Generaal-majoor Barthelemey het embleem aan de korpsoverste. Als gevolg van de ontbinding van het bataljon wordt de standaard op 26 januari 1956 opnieuw aan het Koninklijk Museum van het Leger overgedragen.

Bij Koninklijk Besluit van 18 september 1963 wordt de standaard aan het nieuwe 14de Artilleriebataljon toegekend. Sindsdien wordt de standaard bewaard in de eenheid, ook na de integratie met de Luchtdoelartillerieschool. Op 1 juli 1994 wordt de Luchtdoelartillerieschool omgevormd tot het 14de Regiment Luchtdoelartillerie en behoudt als actieve eenheid de standaard van het 14de Artillerieregiment. Opschriften :

Reigersvliet
Ter herinnering voor het prachtig gedrag dezer eenheden gedurende het gevecht van 6 maart 1918. (Legerdagorde van 16 juli 1918)
Eessen
In herinnering voor de wapenheldendaden en de door de troepen ontwikkelde heldenmoed in den loop van de zegevierende aanval op 28 september 1918 begonnen. (Legerdagorde van 30 maart 1919)

bronvermelding[]

Advertisement