Wikia


1500 - 1599 Edit


1900 - 1999 Edit

  • 1938 - Oostenrijks nazileider Arthur Seyss-Inquart wordt benoemd tot nieuwe kanselier van Oostenrijk. Diens eerste daad is het versturen van een, tevoren opgesteld, telegram waarin hij Duitsland vraagt om het Duits leger te zenden om vrede en veiligheid te brengen en om bloedvergieten te voorkomen. Een dag later is de Duitse annexatie van Oostenrijk een feit.
  • 1940 - De Britse RAF bombardeert de Duitse steden Kiel, Berlijn en Mannheim.
  • 1942 - Japanse troepen landen op Sabang en Oost-Sumatra.
  • 1943 - De organisatie Landwacht wordt opgericht. Landwacht of Landwacht Nederland was een militaire eenheid bestaande uit Nederlandse vrijwilligers die onder de Waffen-SS enkel in Nederland dienst deden. Niet te verwarren met de Nederlandse Landwacht, een organisatie die uitsluitend met politionele taken was belast. Vanwege de verwarrende benamingen van beide organisaties werd op 16 oktober 1943 de naam Landwacht Nederland gewijzigd in Landstorm Nederland.
  • 1943 - Wjasma wordt door de Sovjets bevrijd.
  • 1945 - Fusillering van 36 mannen aan het Weteringplantsoen in Amsterdam.
  • 1945 - De Communistische Partij in Italië roept op tot een gewapende opstand.
  • 1990 - De eerste Sovjet-troepen verlaten Hongarije.
  • 1999 - Hongarije, Polen en Tsjechië sluiten zich aan bij de NAVO.

2000 - ... Edit

  • 2008 - Frankrijk verliest Lazare Ponticelli, de laatste Franse soldaat van de “Grote oorlog”. Ponticelli werd in Italië geboren en verhuisde op 9-jarige leeftijd naar Frankrijk. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldt hij zich op zestienjarige leeftijd aan bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij vocht ondermeer aan het front in Foret D'Argonne en raakte later aan het hoofd gewond toen hij in Tirol tegen de Oostenrijkers vocht. Lazare Ponticelli werd 110 jaar.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.