Defensieweb wiki
Advertisement

1900 - 1999[]

  • 1938 - Nadat Adolf Hitler met een oorlog dreigde treedt Kurt von Schuschnigg, de kanselier van Oostenrijk, af. Hitlers pion, nazileider Arthur Seyss-Inquart, neemt een dag later de plaats in van Von Schuschnigg en 24uur later was de anschluss van Oostenrijk bij Nazi-Duitsland een feit.
  • 1941 - VS-president Roosevelt ondertekent de Leen- en Pachtwet (Lend-Lease Bill) Hiermee is de weg vrijgemaakt voor grote wapenleveranties aan Groot-Brittannië.
  • 1942 - In Nederlands Indië neemt de Japanse generaal Hitosji Imamoera, bevelhebber van het Japanse 16de leger de bevoegdheden van de gouverneur-generaal over.
  • 1942 - Generaal MacArthur verlaat Corregidor voor Australië. Zijn opvolger is generaal Jonathan Wainwright.
  • 1942 - De Nederlandse regering stelt het Vaarplichtbesluit in. Het Vaarplichtbesluit verplicht koopvaardijschepen in oorlogstijd te blijven varen.
  • 1944 - De geallieerden heroveren Buthidaung in het Arakangebergte in Noord-Birma en omsingelen en veroveren vervolgens het Japanse fort in Razabil.
  • 1944 - Het 2de Oekraïense front van generaal Radion Malinovsky schuift de tegenstand van het Duitse 8ste leger opzij en bereikt de rivier de Bug.


2000 - ...[]

  • 2008 - De Commissie voor Schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap besluit 5.210 Joodse families een vergoeding van in totaal 35,2 miljoen euro toe te kennen. De vergoeding is een compensatie voor de materiële verliezen die de families hebben geleden in de Tweede Wereldoorlog.
Advertisement