Defensieweb wiki
Advertisement
Meer_willen,_meer_kunnen.

Gevechts eenheden[]

De Gevechtseenheden bestaan uit 3 bataljons:

  • 11 Infanterie bataljon Regiment Garde Grenadiers en Jagers (Schaarsbergen)
  • 12 Infanterie bataljon Regiment Van Heutsz (Schaarsbergen)
  • 13 Infanterie bataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard (Assen)
  • Locatie Schaarsbergen vliegbasis Deelen:
  • Locatie Schaarsbergen (Oranjekazerne): *Locatie Assen (Johan Willem Friso Kazerne):

Een luchtmobiel infanteriebataljon is opgebouwd uit 3 infanteriecompagnieën en een stafcompagnie. Elke infanteriecompagnie is weer opgebouwd uit 3 pelotons die op hun beurt weer zijn opgedeeld in 3 infanteriegroepen. Een mortiergroep, een SLA-groep (schutters lange afstand) en een staf-groep behoren tot een infanteriecompagnie. Daarnaast zijn 7 ondersteunende compagnieën: de mortier, geneeskundige, genie, herstel, bevoorradings- en transport, luchtverdediging en de stafcompagnie van de brigade.

De bataljons van de brigade kunnen, na vulling met ondersteunende eenheden, zelfstandig opdrachten uitvoeren, bv i.h.k.v. vredesoperaties. Eenheden van de brigade zijn al ingezet in Bosnië, Cyprus, Macedonië , Kosovo, Afghanistan en Irak.

Externe links[]


broninformatie[]

11 Luchtmobiele Brigade

11 Luchtmobiele Brigade
Air mobile
Carrière
Eenheid: 11e Luchtmobiele brigade
Land: Nederland
Macht: Koninklijke Landmacht
Wapen: Diversen zie artikel
Rol: Speciale brigade
Actief: zie artikel
Grootte:
Kazerne: Oranje Kazerne, Schaarsbergen
Johan Friso Kazerne, Assen
Afkorting: 11 LMB
Eervolle vermeldingen:
Motto:


De Luchtmobiele Brigade is een relatief snel inzetbare eenheid van de Nederlandse Koninklijke Landmacht die binnen vijftien dagen waar ook ter wereld ter plaatse kan zijn. Samen met de Tactische Helikopter Groep van de Koninklijke Luchtmacht vormt deze de 11 Air 11 Air Mobile Brigade (11 AMB).


De Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare lichte infanterie-eenheid van het Commando Landstrijdkrachten die binnen vijftien dagen overal ter wereld inzetbaar kan zijn om humanitaire hulp te verlenen of een oplaaiend conflict te bestrijden. Inzet kan plaatsvinden in NATO-verband, maar ook als deel van troepen van de Verenigde Naties (UN) of de West-Europese Unie (WEU).

Samen met eenheden van het Defensie Helikopter Commando van het Commando Luchtstrijdkrachten vormt de brigade de "Air Manoeuvrable Brigade" (11 AMB).

Helikopters garanderen de brigade een snel troepentransport en zorgen ook voor het vervoer van wapens, materieel, proviand en andere voorraden. Daarnaast kunnen eventueel gevechtshelikopters worden ingezet die bescherming bieden en grondsteun kunnen geven. Lichte terreinvoertuigen, draagbare antitankwapens en moderne communicatiemiddelen completeren de slagkracht van de brigade.

Taken[]

  • Bij een grootschalig conflict een bijdrage leveren aan de verdediging van Europa en Nederland in het bijzonder
  • Wereldwijd een bijdrage leveren aan vredesmissies. Dit kan bestaan uit vredesbewarende (peace-keeping) of vredesafdwingende (peace-enforcing) taken
  • Inzet bij humanitaire hulpverlening en rampenbestrijding.


Luchtmobiel Speciaal Voertuig

Luchtmobiel Speciaal Voertuig

Advertisement